Over de auteur.

Deze blog wordt bijgehouden door Emmanuel Van Melkebeke, al meer twee decennia actief in o.a. het auteursrecht en audiovisuele rechten als advocaat aan de Brusselse balie (vennoot bij JVM).

e-mail : evm apestaart jvm punt be

Kantoor : JVM.

Linkedin-profiel.

Twitter.

IMDB

Publicaties, o.a. : 

  • “SCF verdwijnt achter de gordijnen”, A&M, 2017, 44 e.v.
  • “Het beslag inzake namaak en de Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten”, A&M, 2001, 255 e.v.
  • “De bescherming van het Auteursrecht”, in Duiding Bouwrecht, Larcier, 2015.
  • “Intellectuele rechten kroniek 2012”, NJW, 2013, 526-556.