Beheersvennootschappen.

Wat? 

 Beheersvennootschappen? Wel, om Catawiki te citeren : 

Een beheersvennootschap of voluit vennootschap voor het beheer van de rechten is in België een collectieve vennootschap die het beheer uitoefent van de auteursrechten en naburige rechten (zoals leenrecht of billijke vergoeding) van de aangesloten auteurs. Het hoofddoel van zo een beheersvennootschap is het innen van de rechten en die verdelen aan de rechthebbende vennoten (auteurs, uitvoerende kunstenaars, uitgevers, producenten van geluids- en audiovisuele werken) die erbij aangesloten zijn. Daarnaast kan ze nog andere diensten aanbieden zoals juridisch advies.

Deze vennootschappen moeten een vergunning hebben van de bevoegde minister (in casu de minister bevoegd voor economie).

De beheersvennootschap fungeert als tussenpersoon tussen de auteurs en de gebruikers van de werken die auteurs. Een auteur is niet verplicht om zich aan te sluiten bij een beheersvennootschap maar in eigen beheer is het vrijwel onmogelijk om elk gebruik van ’n werk te controleren en de betaling van de eigen rechten te bekomen. Van de kant van de gebruikers is het eveneens niet haalbaar om voor elke uitzending of vertoning van een werk de rechthebbende op te sporen en toestemming te vragen.

Een beheersvennootschap kan ook algemene contracten sluiten met sommige gebruikers (televisiezenders, theaters enz.) betreffende het gebruik van de werken van de aangesloten auteurs. Daardoor verliezen die auteurs wel de vrijheid om individueel te beslissen over een welbepaald gebruik van hun eigen werken.

Een aantal rechten moet echter altijd door een beheersvennootschap worden verdeeld:

  • de vergoeding voor de privékopie (thuiskopieën)
  • de “reprografievergoeding” (fotokopieren voor privégebruik of in het onderwijs)
  • de “billijke vergoeding” voor radio-uitzendingen en openbare uitvoeringen van werken
  • het leenrecht.

Er zijn beheersvennootschappen die de rechten beheren van alle mogelijke auteurs zoals SABAM, andere die zich beperken tot een sector zoals uitgevers van bladmuziek of auteurs van wetenschappelijke werken, of die enkel reprografievergoedingen en dergelijke beheren.

Meer info? 

Zie o.a. deze pagina van de FOD Economie en het jaarverslag 2015,  2016 en 2017.

Welke? 

BAVP : audiovisuele producenten

deAuteurs : Nederlandstalige auteurs actief in het audiovisuele, podiumkunsten, literatuur, strip en illustratie

PlayRight : uitvoerende kunstenaars

Reprobel : reprografie

SABAM : muzikanten

SEMU : muziekuitgevers

SIMIM : producenten (fonogrammen)

SOFAM : Fotografen/architecten